Zorg om extremisme tweedegeneratie Friezen neemt toe

AIVD houdt etnische Friezen goed in de gaten

De (foto: geenstijl.nl)

De inlichtingendienst heeft zijn activiteiten jegens Friezen buiten de provincie opgeschaald (foto: geenstijl.nl)

De AIVD signaleert in toenemende mate extremisme onder tweede- en derdegeneratie Friezen die zich buiten hun eigen provincie hebben gevestigd. De inlichtingendienst onderneemt doelbewuste acties om  extremisme van deze etnische Friezen in Nederland tegen te gaan. Dat is te lezen in het vandaag verschenen jaarverslag over 2013.

De AIVD heeft onder meer zijn inlichtingenactiviteiten in Friesland opgeschaald naar een hoger niveau. Zo kan de overheid sneller en beter worden geïnformeerd over dreigingen. Daarnaast kan een inschatting worden gemaakt van de dreiging die uitgaat van Friese radicalen die terugkeren naar hun eigen provincies.

“Het gaat veelal om jongens waarvan hun ouders of grootouders destijds uit Friesland zijn vertrokken”, aldus een woordvoerder van de AIVD. Op de Friese hoogtijdagen keren zij terug naar hun Heitelân, en wentelen zich in Friese nostalgie. Je treft ze bij het Skûtsjesilen, de Sneekweek, het Glemmer Beach Festival,  de PC. Zodra ze weer naar huis gaan nemen ze een extreme Friese identiteit mee, die in de grote steden tot problemen leidt.

Het jaarverslag citeert een inwoner van Den Haag: “Ze praten raar en ze hebben vreemde kleren. Een kiel en klompen, dat doen we hier niet.” Het verslag stelt verder dat er straten in Tilburg en Venray zijn, waar het afgelopen jaar opvallend veel Jelles, Hielkes en Klaskes zijn geboren. De KNVB zou door zowel Cambuur als Heerenveen meldingen hebben gekregen van verdachte seizoenkaartaankopen uit Maastricht en Vlissingen. In de gemeente Oss is, na infiltratie, een man aangehouden die minderjarigen aanzette tot het overfierljeppen van de Maas.

De schaatswedstrijden in Thialf zouden al langer een aanzuigende werking hebben op de tweede- en derdegeneratie Friezen in de diaspora. Welingelichte kringen rondom de KNSB fluisterden vorig jaar al dat de AIVD een grote vinger in de pap had bij de plannen van Icedôme in Almere. Ook dit zou een poging zijn om de psychologische afstand tot Friesland terug te brengen. Desgetwitterd tijdens het twitterspreekuur van vanmiddag, stelde de veiligheidsdienst: “Daar kunnen wij om wettelijke redenen niet op ingaan #halloaivd.”

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost