Winnaar Utopia mag nieuwe gemeente Westergo inrichten

Heilstaat in NW-Friesland kan mogelijk al over twee jaar van start

De winnaar kan alle opgedane ervaring in de praktijk brengen (foto: avatars.imvu.com)

De winnaar kan alle opgedane ervaring in de praktijk brengen (foto: avatars.imvu.com)

In Franeker, Menaldum en Sint Annaparochie wordt met meer dan gemiddelde spanning gewacht op de nieuwe televisieserie Utopia. Omdat de winnaar van de nieuwe show van John de Mol de nieuwe fusiegemeente Westergo mag inrichten, kunnen inwoners van de huidige gemeenten Franekeradeel, Menaldumadeel en Het Bildt de komende weken al een goed beeld krijgen van wat hun de komende jaren te wachten staat.

In Utopia moeten de deelnemers gezamenlijk een nieuwe samenleving van de grond af opbouwen. De mini-maatschappij wordt vanuit een absoluut nulpunt opgebouwd. Hoe de nieuwe heilstaat er uiteindelijk uit zal komen te zien is vooraf volstrekt onduidelijk.

“Een fantastisch experiment”, laten de drie gemeenten in Noordwest-Friesland in een gezamenlijke verklaring weten. “Daarom heeft de fusiegemeente Westergo contact opgenomen met Talpa en aangeboden de winnaar van Utopia carte blanche te geven in onze nieuwe gemeente. Voor zo’n programma is dat natuurlijk een prachtige hoofdprijs; de winnaar kan al z’n opgedane ervaring nu echt in de praktijk brengen en wij kunnen onze nieuwe gemeente helemaal vrij van bestaande conventies inrichten”, zo stellen de drie gemeenten.

Het streven om de nieuwe gemeente in 2018 te beklinken is met de komst van het tv-programma zelfs aangescherpt. Er zou dan een te grote tijdsspanne zitten tussen de uitzendingen en de start van Westergo. Mogelijk gaat de fusiegemeente nu los in 2016.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost