Wadden eisen snel duidelijkheid over bed, bad en brood

Eilanden weten niet of ze tijdelijke bewoners mogen opvangen

De (foto: friesland-holland-nieuws.nl)

Mensen zonder permanente verblijfsvergunning stromen al in groten getale toe op Ameland (foto: friesland-holland-nieuws.nl)

De gezamenlijke gemeentebesturen van de vijf Waddeneilanden hebben het kabinet in een brandbrief gemaand om op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid te verschaffen over de bed, bad en broodregeling. De eilanden zitten op hete kolen, nu het zomerseizoen voor de deur staat maar er nog steeds geen duidelijkheid is over de mogelijkheden om tijdelijke bewoners op te vangen.

“Schandalig dat ze ons zo lang laten wachten”, briest burgemeester Albert de Hoop van Ameland. “Het voorjaar is al in volle gang, we hebben feitelijk geluk dat het nog zo koud is, anders zouden de vluchtelingen nu al in drommen toestromen. Zonder permanente verblijfsstatus natuurlijk, dat is nooit anders geweest. Alleen hebben we dit jaar geen idee of we ze bed, bad en brood mogen verschaffen”, aldus De Hoop.

Mochten de eilanden de tijdelijke bewoners niet mogen opvangen, dan beraden de Waddengemeenten zich op stappen tegen het rijk.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost 

Of meld je aan als fan