Voorstel klimaattop: laat windmolens harder draaien

Om meer schone energie te kunnen opwekken

De (foto: amazingsky.net)

De provincie Friesland is trots op de vondst (foto: amazingsky.net)

Oplossingen voor grote problemen kunnen soms kinderlijk eenvoudig zijn, zo bleek vandaag op de intenationale klimaattop in Parijs. Om meer schone energie te kunnen opwekken is besloten om windmolens voortaan harder te laten draaien. Het voorstel van de Nederlandse delegatie, ingefluisterd door de provincie Friesland, werd unaniem met instemming begroet.

Op deze manier kan Europa zich sneller minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen én hoeven er niet enorme aantallen windmolens te worden bijgebouwd. “Twee vliegen in één klap”, meldt woordvoerder Jeen Berendz van de provincie Friesland trots. Trots, omdat het plan werd bedacht op het provinciehuis in Leeuwarden. “Dat dit idee nu wereldwijd wordt overgenomen beschouwen wij als een bewijs voor onze technologische voorsprong, zeker op het gebied van duurzaamheid”, aldus Berendz.

Het was de provincie al langer een doorn in het oog dat de molens zo traag draaien. Berendz: “Dat kan natuurlijk gemakkelijk veel sneller, dat ziet iedereen. Dus als die wieken allemaal een tandje bijzetten, kunnen we heel simpel veel meer energie opwekken. Als we de snelheid zouden verdriedubbelen, wat prima mogelijk is, produceren we ook driemaal zoveel schone energie. Eigenlijk wonderlijk dat niemand daar nog op was gekomen.”

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter:  @DeButenPost 

Of meld je aan als fan