Douwe Egberts betaalt grietenij Haskerland tien dukaten terug

Belastingvoordeel vestiging Joure teruggevorderd

De (foto: isgeschiedenis.nl)

(foto: isgeschiedenis.nl)

Koffiebranderij Douwe Egberts zal op korte termijn tien zilveren dukaten terugbetalen aan grientenij Haskerland. Dat heeft de directie van het concern bekendgemaakt. In 1753 werd DE naar Joure gelokt met – naar nu blijkt – ongeoorloofde vestigingssubsidie.

Toen destijds Egbert Douwes en zijn vrouw Akke Thyssens overwogen hun woonplaats Idskenhuizen te verlaten om in een grotere plaats een winkel in koloniale waren te stichten, was het grietman Schelte Hessel Roorda van Eysinga die er persoonlijk voor zorgde dat het echtpaar Joure koos als vestigingsplaats. Uit archieven blijkt nu dat de grietman daarvoor tien zilveren dukaten heeft toegezegd aan Douwes.

Douwe Egberts heeft toegezegd het bedrag zo snel mogelijk terug te zullen storten op de bankrekening van gemeente De Friese Meren

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter:  @DeButenPost 

Of meld je aan als fan