Landschapsbeheer vindt beleid succesvol

 

Steeds vaker duikt de 3d-kievit op in de greiden en akkers.
Steeds vaker duikt de 3d-geprinte kievit op in de greiden en akkers.

Het aantal 3d-geprinte weidevogels blijkt dit jaar enorm te zijn gegroeid. De populatie van zowel kieviten als grutto’s en scholeksters blijkt na de laatste telling tientallen procenten groter te zijn dan vorig jaar. Exacte cijfers kan Landschapsbeheer Friesland nog niet geven. “maar het zijn er meer dan we hadden durven dromen”, stelt de organisatie.

Landschapsbeheer is zeer tevreden over de ontwikkeling. “Toen wij een aantal jaren geleden zijn begonnen 3d-vogels uit te zetten, durfden we niet te hopen dat de dieren zich zo snel zouden vermeerderen. We wisten dat deze nieuwe soorten beter bestand zijn tegen de wijzigende omstandigheden in de weilanden, maar konden niet goed inschatten hoe het voortplantingsgedrag van de vogels zich zou ontwikkelen.”

Landschapsbeheer denkt dat de weersomstandigheden dit voorjaar een gunstige invloed heeft gehad op de dieren. “Er zijn natuurlijk buitengewoon weinig eieren geraapt en er is nog amper gras gemaaid door de boeren, waardoor ze in alle rust hun jongen hebben kunnen laten komen en opgroeien. En de kou en weinige zonuren spelen de 3d-vogel in de kaart. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we nog geen weggesmolten exemplaren aangetroffen.”