Aanwijzingen voor aanslagen door belastingdienst

Friezen doen massaal aangifte en wachten op wraakactie

belastingdienstDe strijd tussen Friezen en de belastingdienst lijkt zich in rap tempo te verharden. De afgelopen dagen hebben inwoners van de provincie massaal aangifte gedaan. Dat dit niet zonder gevolgen zal blijven, staat voor menigeen vast. Er zijn al serieuze aanwijzingen voor een wraakactie door de belastingdienst in de vorm van aanslagen die iedereen zullen treffen.

Dat de belastingdienst op gespannen voet staat met Friesland, kwam onlangs weer glashard aan het licht, nadat een friestalige belastingbetaler werd verboden om tijdens een telefonisch consult Fries te spreken met een eveneens friestalige medewerker. Taalorgaan Dingtiid trok aan de bel en ook de PvdA stelt kamervragen aan minister Plasterk van binnenlandse zaken.

Vervolgens deden Friezen massaal aangifte, de afgelopen dagen. Dat een reactie niet zal uitblijven lijkt een uitgemaakte zaak. Eerder al maakte de belastingdienst bekend ‘aanslagen te beramen die niemand ongemoeid zullen laten.’

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter:  @DeButenPost 

Of meld je aan als fan