Statenleden dachten dat eed afleggen het Frysk Diktee was

Volksvertegenwoordigers in verwarring in provinciehuis

Statenleden vroegen zich na afloop openlijk af hoeveel flaters ze hadden gemaakt bij het afleggen van de eed (foto: omropfryslan.nl)

Statenleden vroegen zich na afloop openlijk af hoeveel flaters ze hadden gemaakt bij het afleggen van de eed (foto: omropfryslan.nl)

Opperste verbazing gisteren in de statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Verschillende nieuwe leden van de provinciale staten dachten deel te nemen aan het Frysk Diktee, toen ze ontdekten dat de woorden die ze feilloos moesten uitspreken de officieel af te leggen eed van volksvertegenwoordigers was.

“Ik swar dat ik, om ta lid fan provinsjale steaten beneamd te wurden, streekrjocht noch midlik, ûnder wat namme of wat ferlechje ek, hokker jefte of geunst dan ek jûn of ûnthjitten haw.” Dat zijn de eerste woorden van de officiële eed die de statenleden moeten afleggen, af te sluiten met het bekende “Sa wier helpe my God Almachtich” of “Dat ferklearje en ûnthjit ik.”

Na het afleggen van de eed verzamelden verschillende statenleden zich opgewonden in de koffiekamer en discussieerden vrolijk over de spelling van de tekst, en vroegen zich openlijk af hoeveel flaters ze gemaakt zouden hebben. Pas na ingrijpen van de bode, die de parlementariërs erop wees dat het Frysk Diktee niet gisteren op de dag van uitzending, maar al een dag eerder door Omrop Fryslân was opgenomen in de statenzaal, dropen de statenleden teleurgesteld af.
Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost 

Of meld je aan als fan