Provincie wil van Friese Rabo ‘Mienskipsbank’ maken

Drie nieuwe onderdelen: Bank Bercoop, Bildtse Bank en Kingma’s Bank

Een 'mienskipsbank' zou het vertrouwen kunnen herstellen (foto: rabobank.nl)

Een ‘mienskipsbank’ zou het vertrouwen kunnen herstellen (foto: rabobank.nl)

Op het provinciehuis in Leeuwarden wordt op dit moment koortsachtig overleg gevoerd over de mogelijkheden om de Friese tak van de Rabobank op te kopen. De provincie is op dit idee gekomen nadat duidelijk is geworden dat de inwoners het vertrouwen in de bank dreigen kwijt te raken. Door de bank over te nemen en er een ‘Mienskipsbank’ van te maken zou een bankrun kunnen worden voorkomen.

De onrust speelt uiteraard het meest bij voormalige Friesland Bank-klanten die noodgedwongen zijn overgenomen door de Rabo. Zij voelden zich al slachtoffer van de megalomanie in de bankwereld. Na het zien van de tv-serie De Prooi is dat er niet beter op geworden, denken ze aan de Tweebaksmarkt. En dus werd het tijd om in actie te komen.

(foto: oudefondsen.nl)

(foto: oudefondsen.nl)

(foto: bildtweb.nl)

(foto: bildtweb.nl)

De provincie zou het liefst de bank opsplitsen in drie kleinere eenheden. Geheel volgens het moderne Mienskip-model wordt daarbij gekeken naar herkenbaarheid en kleinschaligheid. Zo kunnen oude bekenden plotseling weer nieuw leven worden ingeblazen. Een woordvoerder van het provinciebestuur wilde nog niets bevestigen, maar geeft toe dat er wordt gedacht aan de namen Bank Bercoop, Bildtse Bank en Kingma’s Bank.

(foto: stellingwerf.nl)

(foto: stellingwerf.nl)