“Omstandigheden in Noarderleech waren mensonterend”

Bij Zwarte Haan staat al een monument voor de slikwerker, maar de provincie wil een proces van collectieve verwerking van 'deze schandvlek' op gang brengen. (foto: friesland-holland-nieuws.nl)
Bij Zwarte Haan staat al een monument voor de slikwerker, maar de provincie wil een proces van collectieve verwerking van ‘deze schandvlek’ op gang brengen. (foto: friesland-holland-nieuws.nl)

 

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben vandaag ‘spijt en diep berouw’ betuigd over de misstanden in het Noordfriese buitendijks gebied. “De omstandigheden waaronder de slikwerkers in het Noarderleech moesten werken waren mensonterend. Excuses aanbieden kunnen we niet, want we kunnen niet ontkennen dat het prachtige natuur heeft opgeleverd. Maar we moeten wel onder ogen zien dat we een buitensporig groot offer hebben gevraagd van de Bildtse slikwerkers”, zo laat het provinciebestuur vanmiddag weten.

De provincie verklaart verder zich te zullen beraden op de vraag hoe verder om te gaan met deze schandvlek in de provinciale geschiedenis. “We zullen een proces van collectieve verwerking van ons verleden moeten ondergaan. Natuurlijk moet het provinciebestuur hier het initiatief toe nemen. We zullen werkgroepen instellen die met praatsessies, slachtofferhulp en mogelijk manifestaties van uiteenlopende aard alle betrokkenen, hun nabestaanden en iedereen die zich verbonden voelt met de geschiedenis van Friesland de mogelijkheid geven om met hun geweten, of met hun lijden, in het reine te komen”, zo stelt GS.