Politici richten actiegroep ‘Van Bovenaf’ op

Om druk uit te oefenen op lakse, zakkenvullende burgers

Provinciale en lokale politici in Friesland hebben gisteren de actiegroep ‘Van Bovenaf’ opgericht. Doel van de beweging is om burgers onder druk te zetten om beter te luisteren naar wat de politiek bezighoudt en daar in hun besluitvorming rekening mee te houden. “Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is het van groot belang dat de burgers de kloof met de politiek dichten”, staat in het oprichingscommunique van ‘Van Bovenaf’.

De burger kijkt ons terecht op ons neer, aldus gedeputeerde Schokker (foto: friesepaardenconcoursen.nl)

De burger kijkt onterecht op ons neer, aldus gedeputeerde Schokker (foto: friesepaardenconcoursen.nl)

De pressiegroep is in het leven geroepen op initiatief van gedeputeerde Tineke Schokker, die zich al jaren ergert aan de lakse houding van burgers, die vooral bezig lijken te zijn hun eigen zakken te vullen. “Burgers doen maar wat. Ze hebben geen idee wat er in de politiek leeft, kijken feitelijk onterecht op ons neer,” licht Schokker toe. “Straks in verkiezingstijd komen ze snel even opdraven, om even hun gezicht te laten zien en goede sier te maken.” Schokker geeft toe dat ‘Van Bovenaf’ vooral is geïnitieerd door provinciale politici, maar verwacht dat veel gemeenteraadsleden zich zullen aansluiten, “want op lokaal nivo speelt deze problematiek niet minder dan bij ons. En met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is de tijd rijp om nu in actie te komen.”

Schokker krijgt bijval vanuit Provinciale Staten. “Burgers beloven ons van alles,” zegt Remco van Maurik van de PvdA in een reactie. “Maar als het aankomt op het nemen van afgewogen besluiten geven ze zelden thuis. En als ze al iets zeggen, is het nauwelijks te volgen.”

CDA-collega Fernande Teernstra is een van de bestuursleden van de nieuwe actiegroep: “Burgers zijn voor ons nauwelijks zichtbaar. Ja, eens in de zoveel jaar komen ze langs, maar daarna zie je ze weer jaren niet. Wij als politici hebben niet het gevoel dat burgers zich ook maar iets aantrekken van wat de politiek wil. Dat moet echt eens veranderen. Politici worden daar apatisch van en krijgen het idee dat het niet uitmaakt wat ze zeggen. Burgers zouden zich beter in onze behoeftes moeten verdiepen.”

De (foto: goedemorgennederland.incontxt.nl)

Burgers moeten de kloof met de politiek snel dichten, vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen (foto: goedemorgennederland.incontxt.nl)

Burger Jan de Jong uit Wammert herkent zich niet in het beeld dat vanuit het Provinciehuis wordt geschetst: “De zaak heeft uiteraard onze bijzondere aandacht. Diverse initiatieven werken veelal op een deelterrein en de omkering van visies is onverminderd aan de gang. Een en ander wil natuurlijk niet zeggen dat de definitieve invulling ook de werkelijkheid is. Een multidisciplaire methodiek is echter te generiek als scope om te beantwoorden aan onze zichtbaarheidsdoelstelling. Wij willen laten zien dat wij de stip op de horizon zien en alles wat daarbij hoort. En het andere spoor is uiteraard de constante toets. De focus op het stelselmatig aanjagen draagt sowieso bij een krachtige positionering. Maar dat zeg ik met de kennis van nu”, aldus De Jong.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost