Pluimveesector kan over op legbatterijen met kievitseieren

Gezamenlijk plan Faunabescherming en provincie goed ontvangen

In een paar jaar tijd kan zeker dertig procent van de pluimveesector de overstap maken van kippeneieren naar kievitseieren. Dat is de provincie Friesland overeengekomen met Faunabescherming. De provincie steekt enkele miljoenen in het project om boeren te stimuleren de switch te maken van de kip naar de kievit.

De (foto: dehuisaanhuis.nl)

Of er in de legbatterijen eieren mogen worden geraapt is nog onduidelijk (foto: dehuisaanhuis.nl)

Het gezamenlijke plan, dat gisteravond werd gepresenteerd, kan een oplossing bieden voor meerdere problemen. “In eerste instantie hopen we natuurlijk de sector hiermee er weer bovenop te helpen. Kieviten zijn tot dusver gevrijwaard van vogelgriep, dus een leg-industrie met deze dieren levert minder risico’s op dan met kippen”, aldus provinciewoordvoerder Jeen Berendz.

Daarnaast zal het tal broedparen onder de kieviten enorm toenemen, verwachten ze ook bij Faunabescherming. “En dat is natuurlijk waar het om gaat. Op deze manier kan de populatie weer snel toenemen”, aldus Thijs Harmsen van Faunabescherming.

Beide partijen zijn nog in onderhandeling over het rapen van de kievitseieren. Het lijkt erop dat dit ‘gcontroleerd’ zal worden toegestaan in de legbatterijen. De provincie wil hier op dit moment echter nog geen besluit in nemen, omdat het hierover nog overleg wil voeren met de Bond van Friese Vogelwachters (BFVW).

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost 

Of meld je aan als fan.