Onderzoek: geen peil te trekken op waterstand in de Waddenzee

Dagelijks verlaten miljoenen liters water het gebied

De (afbeelding: fryskewaedrinners.nl)

Naar de oorzaken is het slechts gissen (afbeelding: fryskewaedrinners.nl)

Er valt geen peil te trekken op de waterstand in de Waddenzee. Dat is de voorlopige conclusie die onderzoekers van het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ (PRW). Uit PRW-gegevens blijkt dat elke dag opnieuw miljoenen liters water het gebied vaarwel zeggen, maar dat evengoed steeds weer verse instroom volgt van nieuw water.

Naar de oorzaken van deze dagelijkse schommelingen is het vooralsnog slechts gissen, menen de onderzoekers. In een lijvig rapport veronderstellen ze dat grootschalige processen zoals klimaatverandering, visserij, zandsuppleties, zandwinning, aanleg van dijken en natuurlijk verloop grote invloed hebben op  de vele wisselingen van de waterstand.

De waterstand van de Waddenzee is belangrijk als voorwaarde voor een goede leefomgeving van vissen en andere fauna, vandaar dat de onderzoekers lange tijd metingen hebben verricht in het gebied.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost 

Of meld je aan als fan