Ondernemers Noordwest-Friesland willen ‘Paris’ als werknaam

‘Een ijzersterk merk voor nieuwe fusiegemeente’

'Paris' moet het worden, en niet 'Parijs' of 'Parys', vinden de ondernemers (foto: walldoze.com)

‘Paris’ moet het worden, en niet ‘Parijs’ of ‘Parys’, vinden de ondernemers (foto: walldoze.com)

De nieuw te vormen fusiegemeente in Noordwest-Friesland zou het beste ‘Paris’ kunnen heten. Dat heeft de vereniging van ondernemers in de Westergo-zône kenbaar gemaakt. In een brief aan de bestaande gemeentebesturen van Het Bildt, Menaldumadeel en Franekeradeel dringen de ondernemers er op aan om de naam Paris alvast te claimen als werknaam.

“Zo’n toestand als in De Friese Meren moeten we hier straks natuurlijk niet hebben”, verduidelijkt voorzitter Murk van Duinen van de zakenclub. “Het is zaak om direct duidelijkheid te scheppen over de naam van de nieuwe gemeente. Wij vinden dat de nieuwe gemeente vooral een sterk merk moet zijn. Waar mensen zich meteen in herkennen, goed bij voelen en graag naartoe willen. Dan is Paris natuurlijk een fantastische naam”, aldus Van Duinen.

Hij voelt zich daarin gesterkt door een recent onderzoek waaruit blijkt dat Parijs een waarde vertegenwoordigt van maar liefst ruim 700 miljard euro. “Dat is een kapitaal dat we graag naar Noordwest-Friesland willen halen”, stelt de ondernemersvoorman, die er daarbij vanuit gaat dat gekozen zal worden voor ‘Paris’. “We hebben natuurlijk alle varianten bekenen. ‘Parys’ is natuurlijk veel te Fries, maar ook ‘Parijs’ is niet sterk. Internationaal is ‘Paris’ verreweg het meest efficiënt. Zo spreken de Fransen het zelf uit, dus je houdt de schijn op dat je je bewust bent van je eigen identiteit. Maar ook in het Engels is de naam op deze manier goed uit te spreken, dus dat is ideaal. Bovendien denken we dat de meeste Friezen het wel zullen geloven als we vertellen dat ‘Paris’ de Friese spelling is van de naam”, denkt Van Duinen.