Feiten worden nog getoetst op wenselijkheid

De (foto: franekercourant.nl)
De oven is mogelijk al enkele jaren in bedrijf (foto: franekercourant.nl)

Afvalverwerkingsbedrijf Omrin zal wellicht binnenkort het bestaan van de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen toegeven. De centrale, in de volksmond afvaloven genoemd, is mogelijk al enige jaren in bedrijf. Omrin zegt echter eerst de feiten te willen toetsen op hun wenselijkheid alvorens een uitspraak te doen over het bestaan van de afvaloven.

Uit metingen van omwonenden blijkt al langere tijd dat er sterke aanwijzingen zijn voor het bestaan van een afvaloven in de omgeving. De provincie Friesland heeft deze gegevens onderzocht op hun deugdelijkheid. Daaruit zou blijken dat er sprake is van een storing in de regio, die alleen kan worden toegeschreven aan een afvaloven. Omrin heeft vervolgens verzocht om een contra-expertise, maar daaruit zou blijken dat het deugdelijkheidsonderzoek van de provincie deugdelijk is verricht.

Wel wil Omrin zelf nog onderzoek doen naar de eventuele schadelijke gevolgen van het toegeven van het bestaan van de oven, alvorens het met een officiële verklaring naar buiten zal komen.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter:  @DeButenPost 

Of meld je aan als fan