Gevangenen Marwei zouden spoorlijn alsnog aan kunnen leggen

De geschiedenis leert dat gevangenen goed in staat zijn belangrijke spoorlijnen aan te leggen (foto: www.geheugenvannederland.nl)
De geschiedenis leert dat gevangenen goed in staat zijn belangrijke spoorlijnen aan te leggen (foto: www.geheugenvannederland.nl)

In een brandbrief aan het ministerie van justitie heeft de directie van penitentiëre inrichting De Marwei in Leeuwarden erop aangedrongen om de geplande bezuinigingen op het gevangeniswezen toch in volle hevigheid door te zetten. “Het saneringsplan van staatssecretaris Fred Teeven was voor ons een geweldige kans om het maatschappelijk nut van de gevangenis aan te tonen”, stelt de directie.

Uitgangspunt van de bezuinigingen was om gedetineerden meer aan het werk te zetten. “Een prachtig idee. We zijn meteen op zoek gegaan naar een mooie uitdaging voor onze gevangenen. In overleg met de provincie kwamen we al snel op het plan om de Zuiderzeelijn alsnog aan te leggen”, zo staat in de brief.

Een woordvoerder van de provincie bevestigt de lezing. “We hebben eerst nog gedacht aan de bouw van het nieuwe Cambuurstadion of het nieuwe Thialf, maar vonden in de Zuiderzeespoorlijn een plan dat én ambitieus is én profijt biedt aan alle Friezen. We nemen aan dat dit idee door het Rijk positief zal worden beoordeeld, omdat de spoorlijn niet alleen het westen met het noorden verbindt, maar ook Friesland met Groningen. En dat past goed in het streven van minister Ronald Plasterk om te komen tot één noordelijk landsdeel”, aldus de woordvoerder.

Aanleg van de Zuiderzeelijn zou op deze manier vrijwel gratis zijn. Met het vrijkomen van de Fyra-treinen zou er mogelijk zelfs een extra financieel voordeel te behalen zijn. Zowel provincie als Marwei tonen zich dan ook teleurgesteld dat Teeven gisteren zijn plannen noodgedwongen heeft moeten afzwakken, maar hopen dat de staatssecretaris zijn plannen alsnog zal kunnen doorvoeren. “De geschiedenis leert dat gevangenen zeer goed in staat zijn tot het aanleggen van belangrijke spoorlijnen”, zo eindigt de brief.