Nader verklaard: ijs is water dat stolt bij lage temperatuur

De Bûten Post onderzoekt zeldzaam natuurverschijnsel

(foto: storify.com)

(foto: storify.com)

Honderden mensen waren vanochtend getuige van een buitengewoon fenomeen. Op ramen van huizen en auto’s troffen ze een dikke aangekoekte laag doorzichtige substantie aan. Het leek op ribbelig glas en had in de verte wel iets van water, maar dan in vaste vorm. En dat klopt: ijs (want zo heet het verschijnsel) is gewoon water dat gestold is bij een extreem lage temperatuur.

Om het verschijnsel goed te verklaren moeten we eerst even een denkoefening doen. De temperatuur meten we in graden Celsius. Dat begint bij nul, maar dat betekent niet dat de temperatuur niet ónder nul kan komen. Misschien lastig om je voor te stellen, maar denk even terug aan je oude wiskundelessen: beneden de nul kun je doortellen naar -1, -2, etcetera. Voor de temperatuur geldt dat evenzeer.

En onder nul doet zich iets wonderlijks voor. Dan stolt water. Dat wil zeggen, dan transformeert water zich van een vloeibare naar een vaste vorm. Dat heeft te maken met de snelheid waarmee moleculen zich binnen hun materie bewegen, maar misschien voert het te ver om dat hier uit te leggen. Gestold water heeft een naam: ijs. Waar die naam vandaan komt is niet bekend.

IJs is op zichzelf niet heel uniek. In verschillende landen die zich in de buurt van poolcirkels bevinden komt het vaker voor. Daarom kun je niet zeggen dat ijsvorming een uniek verschijnsel is, hoewel het in Nederland buitengewoon zeldzaam is.

Voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/IJs_(water)

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter:  @DeButenPost 

Of meld je aan als fan