Lemsterland start met proefbevingen

Gemeente bereidt zich voor op de gevolgen van schaliegaswinning

De (afbeelding: rtlnieuws)

De proefbevingen worden opgewekt door op twee kilometer diepte explosieven tot ontploffing te brengen. (afbeelding: rtlnieuws)

Lemsterland gaat als eerste gemeente in Nederland op maandag 23 september proefbevingen uitvoeren. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op de gevolgen van schaliegaswinning in de Noordoostpolder. Lemsterland heeft een langgerekte grens met de Zuiderzeegemeente. De proefbevingen worden opgewekt door op twee kilometer diepte explosieven tot ontploffing te brengen. Hiermee worden lokaal bevingen van 2.0 tot 3.5 op de schaal van Richter veroorzaakt.

Elke maand een aardbeving op hetzelfde tijdstip (foto: ad.nl)

Elke maand een aardbeving op hetzelfde tijdstip (foto: ad.nl)

“De proefbevingen zullen voortaan maandelijks plaats hebben, steeds op de laatste maandag van de maand om 12.00 uur”, aldus burgemeester Dick Stellingwerf. “We willen onderzoeken welke schade er van de seismische bijeffecten van schaliegaswinning te verwachten is. Door de winning van schaliegas ontstaan onderaardse catacomben, die bij instorting bevingen veroorzaken. De onderaardse ontploffingen bootsen dit proces na. Maar door het steeds op hetzelfde moment van de maand te doen, is er niets om van te schrikken. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor een risico-analyse bij bevingen, en voor het opstellen van een bevingsprotocol.”

Mogelijk zien we dit soort beelden binnenkort ook in Lemmer en omgeving (foto: astroversum.nl)

Mogelijk zien we dit soort beelden binnenkort ook in Lemmer en omgeving (foto: astroversum.nl)

Burgers die na de proefbevingen schade aan hun huis constateren, kunnen zich melden bij de gemeente. Een bevings-boa maakt dan ter plaatse een inspectierapport op. “Naar verwachting zal het hooguit gaan om het uit het lood staan van muren of het hellend worden van platte daken. Maar ook wanneer men plotseling een vijver in een park ziet ontstaan of een kerk mist, mag de gemeente gebeld worden”, aldus Stellingwerf.

De proefbevingen zijn een eerste stap van de gemeente om zich in te dekken tegen de gevolgen van schaliegaswinning. “In de loop van 2014 gaan we ook lokaal bodemwater verontreinigen en gier opslaan. Dat gier wordt later gebruikt om de gevolgen van de uitstoot van grote hoeveelheden methaan te onderzoeken”, verwacht de burgemeester.