Leerlingen iPad-school overstuur door verhaal zondeval

Engelse uitleg over the apple and snake doet kinderen vluchten

Kinderen (foto: softwarecreation.org)

Kinderen dachten dat het gebruik van tablets in hun woonplaats de bron van alle kwaad op de wereld is (foto: softwarecreation.org)

Een aantal leerlingen van de Steve Jobs-school in Sneek heeft halverwege de dag de klas volledig overstuur verlaten na het volgen van hun eerste iPad-les. Op de tablets waren beelden te zien van de zondeval, begeleid door gesproken woord. Daaruit maakten de leerlingen op dat de combinatie van hun iPad met hun woonplaats de bron van alle kwaad op de wereld is. Met achterlating van hun tablets vluchtten zij de school uit. Naar het schijnt hebben sommigen zelfs de stad verlaten, zonder nog eenmaal achterom te durven kijken. Volgens de schoolleiding betreft het een misverstand, ingegeven door taalverwarring.

Door alle drukte en media-aandacht kwam er in eerste instantie weinig van serieus lesgeven, maar nadat aan het eind van de ochtend de rust was teruggekeerd konden de leerlingen hun eerste iPad-les volgen. “En we beginnen natuurlijk waar het verhaal moet beginnen: bij het begin”, zo begonnen de tablets goedmoedig hun docentschap in het Engels, waarna een college startte over Adam en Eva in het paradijs, met de gruwelijke zondeval, “all starting with an apple and snake”, vertelde de iPad, die het verhaal direct daarop liet volgen door apocalyptische beelden van wat de mensheid hierdoor te wachten zou staan.

Volgens de directeur van O4NT – de nieuwe naam van wat eerst ‘De Driemaster’ heette – moeten de leerlingen door deze bewoordingen op het verkeerde been zijn gezet. Inmiddels heeft de politie enkele leerlingen teruggevonden aan de boorden van het Sneekermeer, een aantal anderen is nog zoek.