Bevolking mag onder vrijgeleide van noord naar zuid verhuizen

De (foto: afanja.nl)
De Krimpregio is verdeeld in twee kampen (foto: afanja.nl)

De dreiging was er al langere tijd, maar vandaag heeft De Krimp zich officieel aangesloten bij Friesland. Het noordelijk deel van de provincie voegt zich daarmee formeel onder het bestuur dat zetelt in Leeuwarden. Krimp-inwoners krijgen van het Friese bestuur vrijgeleide om te verhuizen naar het zuidelijk deel van de provincie. Doen ze dit niet vrijwillig, dan worden zij gezien als onrechtmatige bezetters van de streek en zullen represailles volgen. Dat heeft het provinciebestuur vandaag per decreet besloten.

Inwoners van het noordelijk deel trekken nu al massaal naar het zuiden
Inwoners van het noordelijk deel trekken nu al massaal naar het zuiden

Al dagen is het onrustig in de Krimpregio. Onder de bevolking dreigde een tweedeling te ontstaan tussen burgers die zich wilden aansluiten bij Friesland en een groep die autonoom wenste te blijven. De laatsten lijken nu de machtsstrijd te hebben verloren. Vanavond meteen al kwam een verkeersstroom van noord naar zuid op gang.

Pro-Friese eenheden in De Krimp hebben inmiddels laten weten de aansluiting toe te juichen en zich helemaal achter het bestuur in Leeuwarden te zullen scharen.

Later meer.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost