KH-surprise: bollejeien in Leeuwarden

Naar voorbeeld van stierenrennen in Pamplona

Het stierenrennen zou een evenwichtiger beeld geven van de positie van de stier ten opzichte van de melkkoe (foto: thenews.com.pk)

Het stierenrennen zou een evenwichtiger beeld geven van de positie van de stier ten opzichte van de melkkoe (foto: thenews.com.pk)

 

Mogelijk zullen in 2018 duizenden mensen door de straten van Leeuwarden rennen, op de hielen gezeten door woeste stieren. Dat althans lijkt één van de geheime plannen te zijn in het bidbook van Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018. De werkgroep die het bidbook heeft samengesteld wil deze KH-surprise niet prijsgeven, mede omwille van de gevoeligheid die over dit onderwerp heerst, maar een medewerker geeft toe dat dit wel degelijk een speerpunt is voor 2018. “We denken dit verantwoord te kunnen organiseren, maar hebben even tijd nodig om het publiek aan het idee te laten wennen, daarom houden we het nog even stil”, aldus het werkgroeplid.

De naam bollejeien dateert van ruim honderd jaar geleden, toen de grote stakingen in de veenderijen geregeld tot rellen leidden. Daarmee geeft KH2018 aan zich bewust te zijn van de cultuurhistorische waarde van het stierenrennen. “Het stierenrennen op zichzelf is ook niet zo verwerpelijk. Wat er zo jammer aan is, is dat deze traditie in Pamplona altijd wordt gekoppeld aan het stierenvechten, waarbij de dieren vaak jammerlijk sterven. De beelden van horden rennende toeristen door de Spaanse stad verbinden wij onlosmakelijk met het dierenleed dat door het stierenvechten onstaat”, aldus de medewerker.

In het bidbook staan de voordelen van het bollejeien uitgebreid beschreven. Zo zouden de dieren op deze wijze sportief, sterk en gezond worden. De meeste stieren zijn bestemd voor de slacht, en door het bollejeien hebben ze voor het zover is toch een aangenaam tijdverdrijf beleefd, dat bovendien goed is voor de doorbloeding van het vlees. Daarnaast zou het de aandacht vestigen op Friesland als rundveeprovincie. “En dat zijn niet alleen melkkoeien. Er worden evenveel jonge stiertjes geboren als koekalfjes. Dus als wij koeien in de wei willen zien, is het niet eerlijk om stieren aan het oog te onttrekken. Met het bollejeien willen wij de stieren de aandacht geven die ze verdienen in een zuivelprovincie als de onze”, licht het werkgroeplid toe.

Ook zouden op deze manier Leeuwarders worden gestimuleerd meer te sporten, én zou het bollejeien een impuls kunnen geven aan het toerisme. “Het slagersmes snijdt dus aan meerdere kanten.”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZKRDwS9YSiA[/youtube]

Bij het stierenrennen in Pamplona vielen afgelopen week verschillende gewonden.