Kazematten vieren 75 jaar oorlog met beschieten Afsluitdijk

Groots eerbetoon aan Duitse oorlogsveteranen

De (foto: strijdbewijs.nl)

Alle verkeer wordt met artillerie onder vuur genomen  (foto: strijdbewijs.nl)

Om de heldenmoed van de Nederlandse soldaten in de kazematten van Kornwerderzand te gedenken, zullen zondag de beschietingen op de Afsluitdijk worden nagespeeld. Verkeer vanuit Friesland richting Randstad moet daarom rekening houden met wegversperringen van prikkeldraad en op voertuigen gericht artillerievuur vanuit de bunkers. Om de slag bij Kornwerderzand zo getrouw mogelijk te kopiëren zullen soldaten met scherp schieten op alles wat beweegt.

Het is zondag precies 75 jaar geleden dat de Duitsers ons land binnenvielen, en dat is aanleiding tot veel herdenkingen en eerbetonen. Overal in het land zullen de Duitse bezetters met vlaggen en bloemen worden onthaald. Het invasieleger, voornamelijk bestaande uit Wehrmachtsoldaten op motoren en in auto’s, zal in één dag doorstoten van de grens tot aan de Afsluitdijk. Hier zal een groot evenement plaatshebben om de slag bij Kornwerderzand te herdenken.

Nederlandse militairen zullen zich verschansen in de bunkers en de weg blokkeren. Als de Duitse veteranen arriveren worden ze vanuit de kazematten beschoten. De Duitsers op hun beurt zullen trachten met grof geschut door de metersdikke betonmuren te breken.

Volgens de politie moeten automobilisten rekening houden met vertraging en schade aan hun voertuigen en passagiers. Een alternatief is om de Randstad te bereiken via de A32 en A28 richting Zwolle en Utrecht. Ook de A6 richting Almere is afgesloten omdat de Flevopolder ter nagedachtenis aan de oorlog opnieuw onder water zal worden gezet.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost 

Of meld je aan als fan