VS vrezen  ontwikkeling waterstofbom

De provincie vat de uitnodiging voorlopig luchtig op
De provincie vat de uitnodiging voorlopig luchtig op

Gedeputeerde Staten van Friesland heeft een ‘dringende uitnodiging’ van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken ontvangen voor topoverleg in Washington. Minister John Kerry spreekt deze week met wereldleiders, onder meer de nieuwe Iraanse president Rohani, over het kernwapenprogramma. Parallel aan deze gesprekken wil Kerry opheldering over het Friese nucleaire programma, in de hoop ook daarover een akkoord te bereiken. Dat bevestigen kringen rond zowel het Witte als het provinciehuis. Onderwerp van gesprek is het rapport ‘The H-bomb treath in the Dutch Frisian provence’, een risico-analyse die door de Amerikaanse militaire inlichtingendiensten is opgesteld.

Zowel het Witte Huis als de provinciale bestuurders wilden in eerste instantie niet ingaan op de inhoud van het rapport. Echter, via klokkenluiderssite PubLeaks kreeg De Bûten Post een exemplaar van het rapport in handen. Hierin wordt geconcludeerd dat er een explosieve mix van risicofactoren in Friesland bestaat. Allereerst wordt in het rapport gesproken van de politieke wil om enerzijds vast te houden aan een militair vliegveld in de nabijheid van het bestuurlijke centrum en anderzijds een op handen zijnde kernfusie in het Friese Merengebied. Tevens is met de opleiding Chemisch Fysisch Analist aan het Friesland College de technologische know-how in huis om waterstof voor explosieve doeleinden aan te wenden.

In het rapport worden ook zorgen geuit over de aandacht die in de provincie op water wordt gevestigd. “Wanneer voor 2025 in Noordoost-Friesland zo nadrukkelijk de stof water belangrijk wordt gemaakt, is het aan de internationale gemeenschap om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Zeker daar in deze provincie onder de oppervlakte een separatistisch sentiment sluimert”, aldus het rapport.

waterstoflogoEen woordvoerder van de provincie verklaarde, dat GS de uitnodiging voorlopig luchtig opvatten. Hij vermoedt dat een deel van de feiten door de vertaling zijn verdraaid. Daarbij wees hij op de kaft van het rapport, met een citaat uit het gedicht ‘Gebiologeerd’ van een student aan de eerder genoemde opleiding.

 Wij kijken naar het water / stof voor groeiexplosie 

Wat is vertaald als:

We are looking at hydrogen for growing explosions