“Je moet Spannenburg als een soort van vriend gaan zien”

Foar de kofje net emaile bij Spannenburg (foto: panoramia.com)
Foar de kofje net emaile bij Spannenburg (foto: panoramia.com)

 

Hoe voelt het om je permanent bespioneerd te wanen? Bewoners van Tjerkgaast weten er alles van, zo vlak onder de telecommunicatietoren van Spannenburg, die vol hangt met zend- en ontvangstapparatuur. En toch went het, zo ervaren de dorpelingen. Op een vergadering van dorpsbelang is gisteren besloten de bevindingen in te zetten om anderen te helpen. Daartoe wordt een cursus ‘omgaan met bespied worden’ opgezet, die de Tjerkgaasters beurtelings zullen doceren.

“Veel mensen zijn zich de afgelopen dagen rot geschrokken van de nieuwsberichten dat ze vrijwel permanent worden bespied door geheime diensten die samenwerken met overheid en telecommunicatiebedrijven. We kunnen ons goed voorstellen dat zoiets rauw op je dak valt, maar wij weten uit eigen ervaring dat het uiteindelijk allemaal wel went”, zegt dorpsbelangvoorzitter Tjerk Gaastra, die denkt dat de omwonenden van Spannenburg een positieve rol kunnen vervullen in de acceptatie van het bespied worden.

Hoe de cursus er precies uit zal zien kan hij nog niet zeggen. “Maar we hanteren hier altijd twee stelregels. De eerste: beschouw de spion niet als een vijand, maar als een soort van vriend. Dan is het makkelijker om je geheimen en kwetsbaarheden prijs te geven. Ten tweede: ’s ochtends vroeg zijn de medewerkers van de zendtoren op hun scherpst, vandaar ons adagium ‘foar de kofje net emaile’.”