Friesland zoekt bondgenoten – Groningen en Brabant zeggen steun toe

Of de vliegbasis Leeuwarden en de militaire kazerne in het Lauwersmeergebied een rol gaan spelen tijdens de interventie, is op dit moment nog onduidelijk. (foto: vk.nl)
Of de vliegbasis Leeuwarden en de militaire kazerne in het Lauwersmeergebied een rol gaan spelen tijdens de interventie, is op dit moment nog onduidelijk. (foto: vk.nl)

Wat er precies gaat gebeuren is groot geheim, maar de kans op een interventie in Den Haag neemt met het uur toe. Friesland heeft vandaag te kennen gegeven te willen ingrijpen om het regime in Den Haag een gevoelige slag toe te brengen, nu er voldoende bewijs is dat de schaliegasaanval van deze week onder verantwoordelijkheid van het kabinet tot stand is gekomen.

Inmiddels worden op de hoogste diplomatieke niveaus gesprekken gevoerd tussen verschillende provincies buiten de Randstad, die vrijwel allemaal worden bedreigd door het schaliegas. In Friesland zelf is er nog geen direct gevaar, maar nu het schaliegas binnenkort in de Noordoostpolder zal worden opgewekt, neemt de angst hand over hand toe. Daarom wordt gepoogd een coalitie te smeden die tot een gezamenlijke actie kan komen. Volgens ingewijden hebben Brabant en Groningen inmiddels ingestemd met het ondersteunen van een interventie. Doel is uitdrukkelijk niet om verstrikt te raken in Haagse perikelen, noch om de oppositie in het zadel te helpen, zo laat een hoge ambtenaar weten. “Maar we weten allemaal dat het gebruik van schaliegas tegen de eigen bevolking volstrekt onaccetabel is. Het legaliseren daarvan door een regime kunnen we niet onbestraft laten. De interventie zal dan ook een eenmalig karakter krijgen, het zal een strike zijn”, aldus de betrokkene.

Of de vliegbasis Leeuwarden en de militaire kazerne in het Lauwersmeergebied een rol gaan spelen tijdens de interventie, is op dit moment nog onduidelijk.