Hel verlichte kerken in december slecht voor partneruil

Paringsdrang raakt ontregeld door gebrek aan duisternis

De partneruil heeft behoefte aan de geborgenheid van het duister (foto: gelderlander.nl)

De partneruil heeft behoefte aan de geborgenheid van het duister (foto: gelderlander.nl)

Vogelbescherming Nederland maakt zich zorgen om het welzijn van de partneruil. De soort houdt zich veelvuldig op in kerktorens en rondom de kerkgebouwen, maar omdat veel kerken in de maand december worden verlicht, raakt het bioritme van de partneruil verstoord.

Dit uit zich onder meer in ontregelde paringsdrang. Voor het voortbestaan van de soort kan dat uiteindelijk een catastrofaal effect hebben. Onder meer de Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft een brief ontvangen van de Vogelbescherming, met het dringende verzoek het licht op de kerken te dimmen. Ook verschillende Dorpsbelangen, vaak de initatiefnemers van de verlichting, kunnen binnenkort een aanschrijven verwachten.

Ook kerkuilen en steenuilen hebben last van al te uitbundig verlichte kerken (foto: ter-idzard.nl)

Ook kerkuilen en steenuilen hebben last van al te uitbundig verlichte kerken (foto: ter-idzard.nl)

“We hebben alle begrip voor de traditie om gebouwen rond de feestdagen te verlichten, maar de partneruil heeft nu eenmaal behoefte aan de geborgenheid van het duister”, zo staat in de brief te lezen. Voor steenuilen en kerkuilen geldt dit overigens evenzeer, maar het is vooral de partneruil die door al te uitbundige verlichting te kampen heeft met een verstoord bioritme in december, zo is te lezen.