Nu deelname aan Noordwest-Friesland van de baan lijkt

St Eustatius

Het gemeentebestuur van Harlingen heeft vandaag voor het eerst officieel contact gezocht met het bovenwindse eiland Sint Eustatius. Doel is om al op korte termijn aftastende gesprekken te voeren, die mogelijk zouden kunnen leiden tot een samengaan van de twee gemeenten. “Van een fusie is nog lang geen sprake”, bezweert het college van burgemeester en wethouders in een verklaring, “maar Sint Eustatius zou een logische, natuurlijke partner zijn voor ons.”

Nu de bevolking van Harlingen gisteravond in grote meerderheid een fusie met de Franeker, Menaldum en het Bildt heeft afgewezen, moeten b en w naarstig op zoek naar andere oplossingen. “Zelfstandigheid is natuurlijk wat Harlingers het liefste willen, maar we moeten de realiteit onder ogen zien. In dit fusiegeweld worden wij zo wel een heel kleine gemeente”, weten de bestuurders.

Dat de blik nu gericht is op Sint Eustatius vinden ze in het Harlinger stadhuis volkomen logisch. “Net als wij is dit eiland gericht op de zee, eigengereid, koestert het zijn kleine zelfstandigheid en heeft het een afkeer van de grote broers in zijn omgeving. Het staat, net als wij, een beetje met de rug naar de werkelijkheid”, zo staat in de verklaring. Sint Eustatius telt bijna 2900 inwoners en heeft een officiële bestuursstatus als ‘bijzondere gemeente’ binnen Nederland.