Grutto Pier onderweg terug naar Kimswert

Vrees voor slachting door wraakgevoelens verbannen vogel

Grutto Pier gedraagt zich nietsontziend jegens andere vogelsoorten (foto: kingofthemeadows.eu)

Grutto Pier gedraagt zich nietsontziend jegens andere vogelsoorten (foto: kingofthemeadows.eu)

Met angst en beven wachten Friese vogelaars op de terugkeer van Grutto Pier. Het gezenderde dier lijkt zijn overwinteringsplaats in Mauretanië definitief te hebben verlaten en is mogelijk zelfs Spanje al gepasseerd. Grutto Pier kan uit wraakgevoelens een slachting aanrichten onder de andere, inheemse vogelsoorten.

Eerder werd de vogel verbannen uit zijn eigen biotoop, die ruwweg het gebied tussen Kimswert en Arum bestrijkt. Samen met enkele soortgenoten nam Grutto Pier de wijk naar de Westafrikaanse kust, maar het lijkt erop dat de dieren zich daar hebben gehergroepeerd en versterkt, en zich opmaken voor revanche in Friesland.

Wetenschappers en vrijwilligers die verbonden zijn aan Kening van de Greide kennen het karakter van Grutto Pier en maken zich grote zorgen. De vogel kan zich nietsontziend gedragen en kent geen genade voor dieren die hem niet welgezind zijn.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter:  @DeButenPost 

Of meld je aan als fan