Geloof in hemelvaart keert terug bij Friese watersport

Het geloof in hemelvaart blijkt bijna helemaal terug te zijn in de Friese watersportbranche. Dat blijkt uit onderzoek. In voorgaande jaren was een tendens zichtbaar dat grote delen van de watersportwereld het geloof de rug toekeerden, maar dit jaar blijkt dat meer en meer Friese ondernemers de religie weer omarmen.

Onderzoekers denken dat de economische crisis de reden is van deze opmerkelijke wending. ‘We zien natuurlijk vaker dat mensen in tijden van nood neigen hun hoop te vestigen op het geloof’, aldus een woordvoerder van het onderzoeksbureau, ‘maar het is opmerkelijk dat juist in de dagen voor hemelvaart deze kentering zo significant is.’

Een ondernemer in watersportartikelen, die anoniem wil blijven, wijst echter op iets anders. ‘Wij horen uit religieuze kringen steeds vaker de suggestie om de naam hemelvaart te veranderen in hemelvlucht. Dat zou een betere benaming zijn van wat er wordt gevierd door de christenen. Voor ons zou dat echter een slecht zaak zijn. Wij pleiten er sterk voor om de naam hemelvaart in stand te houden.’