Fryske Gea sluit Griekenland en Turkije af van Twitter

Op gezag van Erdogan – natuurgebied zou vluchthaven zijn

De (foto: geocoaching.com)

De gemeente Tytsjerksteradiel wil geen mededelingen doen over stromen Turken die onderweg waren naar het wandelgebied (foto: geocoaching.com)

It Fryske Gea heeft het natuurgebied ‘Griekenland en Turkije’, nabij Aldtsjerk, afgesloten van Twitter en YouTube. De natuurorganisatie werd hiertoe gedwongen door de Turkse premier Erdogan. De Turkse regering vreesde dat het wandelgebied in de Trynwâlden zich zou ontwikkelen tot vluchthaven voor Turken die zich alsnog op social media willen begeven.

Eerder deze week blokkeerde Erdogan al Twitter en YouTube in alles wat Turkije heet. Gisteren heeft de Turkse ambassadeur Arslan zijn regering echter ingelicht dat Twitter en YouTube nog steeds gebruikt konden worden in ‘Griekenland en Turkije’.

De (foto: itfryskegea.nl)

Het natuurgebied nabij Aldtsjerk (foto: itfryskegea.nl)

De gemeente Tytsjerksteradiel werd daarop onder zware diplomatieke druk gezet om maatregelen te treffen, waarna het gemeentebestuur zich genoodzaakt zag It Fryske Gea te vragen het gebied af te sluiten van Twitter en YouTube. Met tegenzin, aldus een woordvoerder van Tytsjerksteradiel: “We tolereren in principe geen inmenging in binnengemeentelijke aangelegenheden. Echter, om een escalatie van het probleem te voorkomen, zagen we in dit geval geen andere mogelijkheid”. Geruchten dat deze week al een stroom Turken onderweg was naar de bosjes bij Aldtsjerk worden om veiligheidsredenen ontkend noch bevestigd.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost