Nationaal Comité 4 en 5 mei spreekt waardering uit

De (foto: zeeburgnieuws.nl)
De natuurorganisatie heeft bewust gewacht tot na alle oorlogsherdenkingen  (foto: zeeburgnieuws.nl)

It Fryske Gea zal binnenkort een hoge onderscheiding ontvangen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De natuurorganisatie ontvangt de lof omdat het Gea bewust heeft gewacht tot na alle oorlogsherdenkingen, alvorens bekend te maken dat het ganzen op grote schaal wil vergassen. Volgens het comité getuigt dat van groot respect voor de holocaust.

Pas vandaag, drie dagen na de algehele capitulatie van Nazi-Duitsland, 70 jaar geleden, bracht It Fryske Gea naar buiten dat het massaal ganzen wil vergassen, om tot een definitieve oplossing te komen voor het ganzenvraagstuk. De natuurorganisatie heeft hiertoe een vergunning aangevraagd bij het provinciebestuur.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost 

Of meld je aan als fan