Duurzaam strooizout voor de winter

Frisia heeft patent aangevraagd op de nieuwe manier van zoutwinning (foto: lc.nl)
Frisia heeft patent aangevraagd op de nieuwe manier van zoutwinning (foto: lc.nl)

Frisia Zout roept mensen op hun zweet op te vangen en naar de fabriek in Harlingen te brengen, om het zout ervan te kunnen scheiden. Op deze manier zou een duurzaam alternatief ontstaan voor de berg strooizout die in de Harlinger loodsen continu moet worden aangevuld. Juist deze dagen van hitte vormen een uitstekende periode om deze proef van start te laten gaan, denken ze bij Frisia.

“De overheid is steeds minder scheutig met het verlenen van concessies om nieuwe zoutputten aan te boren. Vorig jaar is ons een prachtig wingebied in de regio Schingen-Slappeterp door de neus geboord, en ook het winnen van zout onder de Waddenzee is nog lang niet geregeld”, geeft het bedrijf als verklaring voor het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

“We hebben geconstateerd dat er deze weken heel veel zout verloren gaat. Mensen zweten ongans, maar spoelen het zoute water achteloos van zich af. Dat is zonde. Natuurlijk wisten we al veel langer dat hier een duurzame bron voor zoutwinning ligt, maar de tijd was er nog niet rijp voor. Nu de mensen zich meer en meer bewust worden van het feit dat we niet meer zo roekeloos met onze grondstoffen kunnen omgaan, denken we dat de proef kans van slagen heeft”, laat Frisia weten.

zweet1Hoe Frisia het zout van het zweet scheidt, wil het bedrijf niet prijsgeven. “Daar hebben we natuurlijk patent op aangevraagd, dus dat houden we voorlopig voor ons. Maar het is een soort omkering van Blue Energy, waarbij electriciteit wordt gewonnen uit het mengen van zout met zoet water”, stelt het bedrijf. Mochten zich veel mensen aanmelden en de opbrengsten groot zijn, dan gaat Frisia in de toekomst mogelijk zelf een ophaaldienst in het leven roepen om het zweet van de klanten thuis te halen.