Friesland wil ‘Groning’ voortaan in enkelvoud geschreven hebben

“Het is immers maar één provincie en één stad”

Friesland (foto: drsticker.nl)

Groningen in meervoud is volstrekt opportuun, vinden gedeputeerden van Friesland (foto: drsticker.nl)

Koning Willem Alexander zou per decreet de naam Groningen moeten wijzingen in Groning. Dat vindt de provincie Friesland. Het Friese college van gedeputeerde staten heeft dit verzoek ingediend bij het Kabinet van de Koning. De viering van 200 jaar Nederland is een mooie gelegenheid om een historische blunder in onze staatkundige geschiedenis recht te zetten, schrijven de Friese bestuurders in een brief.

“Dat we begin negentiende eeuw zijn begonnen te spreken van De Nederlanden, is voor onze oosterburen kennelijk aanleiding geweest om consequent te spreken over hun Groningen. Wij willen de koning er echter op wijzen dat het slechts om één provincie en één stad gaat. Een meervoudsvorm in de naamgeving is dus volstrekt opportuun en misplaatst. De naam Groning dient dan ook in enkelvoud geschreven te worden, zonder -en”, aldus Gedeputeerde Staten, die dit verzoek verder beargumenteren door te stellen “dat wij na 1498 ook nooit meer hebben gesproken van De Frieslanden. En we kennen ook geen provincie Overijsselen, Limburgen of Brabanden.”