Friesland dreigt met aanstellen Veenstra bij KNSB

Om vriendschappelijke sfeer te ondermijnen

RobertVeenstra-560x280In de harde strijd om de topsportstatus van de KNSB heeft de provincie samen met Thialf zijn hoogste troefkaart getrokken. Uit zeer betrouwbare bron komt het bericht dat in alle stilte de ex-voorzitter van Sportclub Heerenveen, Robert Veenstra, mogelijk naar voren wordt geschoven als nieuw boegbeeld van de KNSB. Volgens de provincie is de vriendschappelijke sfeer die binnen de schaatsbond heerst ongunstig gebleken voor de ijshal, en dient dit klimaat te worden doorbroken “om de juiste, rationele beslissingen te kunnen nemen.”

De zegsman, die absoluut anoniem wilde blijven, verklaarde dat dit als het ultieme konijn uit de hoge hoed wordt gebruikt om de KNSB, en dan met name Doekle Terpstra, zwaar onder druk te zetten toch Thialf de status te geven. “Doekle is in Fries, dy wit hokker binde dy Veenstra der by de SC fan makke hat, no sille se wol om sizzen jaan, is de algemiene gedachte”, aldus de klokkenluider. Het lijkt er dus op dat Doekle Terpstra geslachtofferd wordt voor zijn, in de ogen van provincie en Thialf, zwalkende beleid.

Bij zowel Thialf als de KNSB was niemand bereikbaar voor commentaar, de heer Veenstra nam de telefoon ook niet op.