Friese organisaties tegen pensionering Rechten van de Mens

Internationale gemeenschap steunt oproep uit Friesland 

Friesland kan nog lang niet zonder de Rechten van de Mens (foto: icdem.net)

Friesland kan nog lang niet zonder de Rechten van de Mens (foto: icdem.net)

De gezamenlijke Friese Mensenrechtenorganisaties (GFM) hebben de Verenigde Naties opgeroepen om de Universele verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) nog twee jaar door te laten werken. Vandaag wordt de Verklaring 65 jaar. “Het is niet meer dan fair om de UVRM minstens even lang door te laten werken als een Fries die onder die verklaring valt”, aldus de GFM. “Bovendien zijn er praktische redenen om de Verklaring door te laten werken.”

Uit onderzoek is gebleken dat de Friezen meer dan gemiddeld begaan zijn met de mensenrechten. Volgens de GFM is het dan ook niet meer dan logisch dat zij nu het voortouw nemen. “Wanneer op dit moment de Rechten van de Mens stoppen met werken, heeft dat een enorme impact. Er moet dan zoveel geregeld worden, dat is in een tijd van voorzichtig economisch herstel niet verantwoord.”

“Kijk bijvoorbeeld naar het recht op onderwijs. Hoeveel moeite kost het nu al om kleine scholen te sluiten; die blijven uiteindelijk open. Op het sluiten van alle scholen zijn we helemaal niet voorbereid. Verder moet je de corruptie in de rechtspraak nog organiseren. Hoewel er recent goede corruptieresultaten in Noord-Holland en Limburg aan het licht zijn gekomen, zijn we echt heel slecht in corruptie. Wereldwijd behoren we op dat vlak tot de tien slechtst presterende landen.”

De Universele Verklaring werd 65 jaar geleden opgesteld (foto: wikipedia.org)

De Universele Verklaring werd 65 jaar geleden opgesteld (foto: wikipedia.org)

“En zo zijn er nog 28 mensenrechten, waarvan schending niet zo 1, 2, 3 is geborgd. Denk aan het opzetten van slavenhandel, het vestigen van een dictatuur en een keuze over de op te dringen religie. Dat vraagt allemaal tijd. Bovendien vragen we ons als gezamenlijke Friese Mensenrechtenorganisaties af of die gevolgen wel wenselijk zijn. Al met al vinden we het niet verantwoord dat de UVRM stopt met werken”, aldus de GFM.

Hoewel de VN officieel niet op de oproep heeft gereageerd, lijkt de internationale gemeenschap het Friese initiatief over te nemen. Uit berichten uit de Filipijnen, de Verenigde Staten en India blijkt niet dat de UVRM stopt met werken.