In kringen van Friese veehouders gaan steeds meer stemmen op om de uiers van koeien preventief te laten verwijderen. Dat bleek op een bijeenkomst die vanmiddag door LTO-Noord werd belegd, naar aanleiding van de onrust die de afgelopen week is ontstaan over dit onderwerp.

De storm aan publiciteit rondom het uit voorzorg laten weghalen van haar borsten door Angelina Jolie, heeft de discussie aangewakkerd over het overslaan van ziektes van mens op dier. Steeds meer agrariërs raken ervan overtuigd dat borstkanker niet alleen een risico is voor de menselijke soort.

“En er zijn de afgelopen jaren al zoveel ziektes bij gekomen”, hield een LTO-spreker zijn gevolg voor. “We weten inmiddels allang dat MKZ, gekkekoeienziekte en Q-koorts bepaald niet de enige kwalen zijn die over onze veestapels worden uitgestort. Nu het melkquotum binnenkort wordt afgeschaft en de veestapels explosief zullen groeien, moeten we ernstig rekening houden met een toenemend aantal nieuwe ziekten.”

Zijn pleidooi om uiers van koeien preventief te laten verwijderen, kon rekenen op voorzichtige bijval. “Helemaal niet gek”, sprak een toehoorder, “maar laten we eerst wel goed doorrekenen wat de keerzijde van deze maatregel kan zijn.”

Het is de vraag hoe lang we dit beeld nog in de wei zien.