FNP wil snel referendum over naam Doutzens baby

Fries- en Nederlandstaligen lijnrecht tegenover elkaar

Zeven procent zou genoeg moeten zijn om te besluiten tot een Friestalige naam, denkt de FNP (foto: marieclaire.nl)
Zeven procent zou genoeg moeten zijn om te besluiten tot een Friestalige naam, denkt de FNP (foto: marieclaire.nl)

Een referendum zal uitsluitsel moeten geven over de vraag of de baby van Doutzen Kroes een Friestalige naam moet krijgen of niet. Dat althans stelt de FNP voor, nu verschillende partijen na onderhandelingen niet tot een oplossing lijken te komen.

Sinds gistermiddag woedt een verbeten strijd tussen voorvechters van Friese namen en mensen die menen dat Kroes en haar partner Sunnery James daar zelf beslissingsbevoegdheid in mogen hebben. “Dat laatste is natuurlijk uitgesloten”, zegt een woordvoerder van de Jongfryske Mienskip stellig. “Het Europese Handvest voor Minderheidstalen stelt duidelijk dat Friestaligen niet mogen worden gediscrimineerd bij het vaststellen van namen. Als er ook maar één Fries is die een Friese naam eist voor het kind, heeft de overheid die wens te honoreren.” De Jongfryske Mienskip weet zich in dit standpunt gesteund door de Ried fan de Fryske Beweging.

Ondernemersorganisaties verafschuwen deze opstelling en noemen de Friese drammers een gevaar voor de economie. “Dan kan straks helemaal niemand het kind vinden en komt het in een isolement terecht. Sponsors zullen massaal afhaken en investeerders zullen hun heil elders zoeken. Zo gaan we terug naar de Middeleeuwen. Gelukkig heeft Doutzen eerder het goede voorbeeld gegeven door haar eerste kind de naam Phyllon te geven, dus wij hebben het volste vertrouwen in haar gezond verstand”, aldus een woordvoerder.

De Afûk, die eerder Doutzen gebruikte als boegbeeld van de Praat mar Frysk campagne, laat weten zijn handen niet te willen branden aan deze discussie. “Wij hebben destijds afspraken gemaakt met Doutzen, niet met haar kinderen, dus elkeneen begrijpt dat wij hier geen enkele zeggenschap over hebben”, laat het instituut weten.

De Afûk heeft afspraken met Doutzen, niet met haar kinderen (foto: fy.wikipedia.org)

De Afûk heeft afspraken met Doutzen, niet met haar kinderen (foto: fy.wikipedia.org)

De FNP wil nu aan alle commotie een einde maken door de Friese bevolking in een raadplegend referendum om advies te vragen. “Laat de meerderheid gewoon beslissen”, aldus een partijlid, die denkt dat zeven procent voldoende meerderheid is om te kunnen besluiten tot een Friese naam. “Als zeven procent van de bevolking voor een Friese naam is, en de opkomst is dertig procent, dan is dus twintig procent vóór. Dat is ongeveer het percentage FNP-stemmers. Omdat de FNP in De Friese Meren de grootste partij is, en deze gemeente samen met het FNP-smaldeel van Súdwest-Fryslân in oppervlakte de grootste van Friesland is, gaat het in dat geval feitelijk dus om een ruime meerderheid die wil dat Doutzen haar kind een Friese naam geeft”, zo legt hij uit.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost