Neerslag van terpdorpen moet massaal afgevoerd

Noord-Friesland heeft te lijden onder water dat van de terpen de Ee in stroomt.
Noord-Friesland heeft te lijden onder water dat van de terpen de Ee in stroomt.

Inwoners van Snakkerburen, Lekkum, Wyns, Bartlehiem, Tergrêft, Burdaard, Sijbrandahuis en de westelijke wijken van Dokkum maken zich op voor hoog water. Het stijgende waterpeil in de Dokkumer Ee kan mogelijk problemen veroorzaken in de dorpen en buurtschappen. Van een noodscenario is nog geen sprake, maar de gemeenten Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Dongeradiel besluiten morgen in een gezamenlijk overleg of er extra verstevigingen moeten worden aangebracht.

Het probleem wordt veroorzaakt door de vele terpen in de omgeving. Alle neerslag die in april en mei is gevallen heeft zich in de loop der weken verzameld in de omgeving van de terpdorpen en beweegt zich nu naar het afstroomriviertje. “Mogelijk ligt er zelfs nog sneeuw op sommige toppen, dat zich nog moet omvormen tot smeltwater”, denkt burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel. “Als dat zo is zijn we voorlopig nog niet van het probleem verlost. De burgemeester laat zich permanent van de situatie op de hoogte stellen door Wetterskip Fryslân.