Samengaan biedt voor beide partijen uitweg uit isolement

Defensie verwacht dat het draagvlak onder de bevolking 'enorm' zal zijn (foto: 112groningen.nl)
Defensie verwacht dat het draagvlak onder de bevolking ‘enorm’ zal zijn (foto: 112groningen.nl)

Het ministerie van defensie wil volgende week oriënterende besprekingen starten met de gemeente Harlingen om te kijken of een volledige fusie haalbaar is. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Waarschijnlijk kan waarnemend burgemeester Roel Sluiter maandag al een eerste delegatie hoge officieren verwelkomen in het Waddenstadje. Voor zowel Defensie als Harlingen zou een samensmelting een uitweg kunnen zijn uit de penibele situatie waarin beide partijen verkeren.

Harlingen kent een rijke militaire historie als vestingstadje en als thuisbasis van de admiraliteit, de voorloper van de marine (foto: wikipedia.nl)
Harlingen kent een rijke militaire historie als vestingstadje en als thuisbasis van de admiraliteit, de voorloper van de marine (foto: wikipedia.nl)

Nu Harlingen de fusieboot van Noordwest-Friesland heeft gemist, leidt de kleine gemeente een geïsoleerd bestaan aan de rand van de provincie. Eerdere besprekingen met het Antilliaanse eiland Sint Eustatius lijken te zijn stukgelopen. Harlingen heeft dringend behoefte aan schaalvergroting, groei van het inwonertal, economische activiteit en innovatie.

En dat is precies wat Defensie kan bieden. “De vliegbases bij Leeuwarden en Volkel samen met de oefenterreinen van de landmacht beslaan vele kilometers grondgebied. En we moeten dan wel 2400 banen saneren, maar er blijven nog voldoende over om het inwonertal van Harlingen meer dan te verdubbelen. Hoogopgeleide mensen, over het algemeen”, aldus een ambtenaar van het ministerie, die verwacht dat “door de urgentie van de fusie” het draagvlak voor het leger onder de bevolking van de nieuwe gemeente “enorm” zal zijn.

Zonder tanks zijn legeroefeningen op wadplaten goed mogelijk (foto: wad4u.nl)
Zonder tanks zijn legeroefeningen op wadplaten goed mogelijk (foto: wad4u.nl)

Volgens de bron zou de krijgsmacht op zijn beurt uitstekend uit de voeten kunnen in de Friese havenstad. “Onze hele marine kunnen we er onderbrengen. En bij laag water leent de Waddenzee zich goed voor oefeningen van de landmacht, zeker nu we de tanks hebben afgeschaft. Voor de luchtmacht scheelt het flink in de reiskosten omdat de bombardementsoefeningen boven Vlieland straks vlak om de hoek zullen zijn. En overtollig materiaal kunnen we snel kwijt in de verbrandingsoven. Er zijn dus ontzettend veel synergievoordelen te behalen.”