“Alleen zo kunnen we Robert Veenstra in het zadel houden”

Voorzitter Wino de Jong van de Raad van Commissarissen van sportclub Heerenveen heeft in een brief aan de Europese Commissie gevraagd om de drieprocentsnorm voorlopig los te laten. “We zijn erg geschrokken van de mededeling dat ons land volgend jaar een begrotingstekort van maximaal 2,8 procent mag hebben. Dat betekent dat er nog verder moet worden bezuinigd en er geen investeringen in de economie mogelijk zijn”, stelt De Jong.

En dat zou funest zijn voor de voetbalclub in het Friese Haagje. “U weet dat sponsors en publiek op dit moment massaal bij ons weglopen. Zoals ik gisteren al duidelijk in allerlei interviews heb gesteld, ligt dat louter en alleen aan de economische crisis. Berichten over onrust en onvrede binnen de club kan ik niets mee, zoals u weet. Welnu, als wij niet kunnen investeren in de Friese economie, die al zo kwetsbaar is vanwege het grote aandeel bouwgerelateerde bedrijven, dan zullen die sponsors en dat publiek nog jarenlang wegblijven. Ze willen de club allemaal ontzettend graag trouw blijven, maar kunnen het zich eenvoudigweg niet meer veroorloven.”

En dat laatste zou op termijn grote gevolgen kunnen hebben voor de sportclub. “Uiteindelijk zal onze club dan niet meer interessant zijn voor topfiguren als bestuursvoorzitter Robert Veenstra. En dat terwijl juist hij de man is die deze vereniging met vaste hand en scherpe blik door deze woelige stormen leidt. Bovendien zal zijn vertrek als gevolg hebben dat er nog een groot deel van het personeelsbestand zal moeten worden ontslagen. Die zullen niet meer kunnen functioneren nadat zij onze bestuursvoorzitter jarenlang hebben geholpen zijn geweldige taak te kunnen uitvoeren. Dus alleen door de drieprocentsnorm los te laten kunnen wij Veenstra in het zadel houden”, aldus De Jong, die hoopt binnen een week een positief antwoord te krijgen van EC-voorzitter José Manuel Barroso.

 

Een leeg stadion zou een topman als Robert Veenstra kunnen demotiveren (foto: straatkaart.nl)
Een leeg stadion zou voor een topman als Robert Veenstra niet interessant zijn (foto: straatkaart.nl)