“Interesses Friese kinderen moeten zich soeverein ontwikkelen”

media_xl_1243093

Net nu Friesland aan de vooravond staat van zijn jaarlijkse hoogtijdagen, met de start van het skûtsjesilen en veel kaats- en fierljepfinales voor de boeg, is er onrust ontstaan in de Provinciale Staten. ChristenUnie en SGP hebben deze week laten weten af te willen van de verplichte fascinatie voor deze sporten, die in de provincie al decennialang geleden is ingevoerd.

“De overheid zou dit soort zaken niet verplicht moeten willen stellen. Interesses van ieder kind moeten zich soeverein kunnen ontwikkelen. Daarom zijn wij tegen fascinatiedwang. Ouders moeten geheel zelfstandig de afweging kunnen maken om hun kinderen te laten fascineren door Friese sporten. Dominees en geestelijk hulpverleners kunnen hier een belangrijke adviserende rol in vervullen, maar een verplichte fascinatie zouden we niet moeten willen. Daartoe is de mens niet geschapen”, schrijven beide partijen in een gezamenlijke verklaring.

Na het zomerreces willen beide statenfracties dit onderwerp op de agenda zetten. Andere partijen hebben geïrriteerd gereageerd op de plotselinge actie van de christelijke partijen. “Zoveel valt er niet te genieten in onze provincie. Willen ze ons nu ook dit pleziertje nog afnemen”, bromt een fractiemedewerker van de D66, die aanvult “allerlei gedachtes te hebben over vrijwillige interesses bij reformatorische kinderen, maar die hou ik voor mij.” Bij het CDA lijkt er meer begrip te bestaan: “Misschien hebben ze een punt waar het gaat om het verplichte karakter”, laten de christendemocraten in een reactie weten, die verder voorstellen misschien de toon rondom de evenementen maar iets te matigen: “Woorden als ‘hoogmis van het kaatsen’, als het om de PC gaat, moeten we dan maar niet meer gebruiken.”