Paniek in schrijversgilde: “In ûnmooglike opjefte”

frysk

In het tot dusver zo rustige en eensgezinde kamp van Friese schrijvers is gisteravond paniek uitgebroken, nu blijkt dat de Frankfurter Buchmesse op korte termijn een lijst verlangt met daarop de namen van tien mensen die Friese boeken kunnen lezen. De schrijver-aanvoerders Josse de Haan en Willem Schoorstra zijn naarstig op zoek naar mensen die hieraan kunnen voldoen.

In het schrijversgilde ontstond vorige week opscheur, toen bekend werd dat er tien Friese boeken zullen worden gepromoot op de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenmanifestatie van Europa. Niet het aantal leidde tot ophef onder de auteurs, maar de wijze waarop er een lijst was samengesteld met tien titels. De schrijvers vinden dat ze zelf medezeggenschap moeten krijgen in de samenstelling ervan, en willen bovendien dat er tien hedendaagse boeken op de lijst verschijnen.  “Dy diskusje wienen wy mei ynmoed en niget oan it fieren, en wy hienen hope dat wy dêr wol útkomme soenen”, zegt het tweemanschap Schoorstra/De Haan.

Maar nog voordat deze kwestie is opgelost, komt het duo voor een veel zwaardere opgave te staan. Gisteravond bleek dat er ook een lijst wordt verwacht met de namen van tien mensen die in staat zijn een Friestalig boek tot het einde toe uit te lezen. “In ûnmooglike opjefte. Dat rêde wy noait op”, vrezen de schrijvers, die naarstig op zoek zijn naar een oplossing.

cover-fryske-donald-ducklr

Een van de mogelijkheden is om te kijken of de vorig jaar verschenen Friestalige Donald Duck aan de criteria van een volwaardig boek kan voldoen. Directeur Koen Eekma van Afûk heeft inmiddels toegezegd zijn hele cliëntenbestand te zullen uitpluizen op zoek naar lezers.