Bond naarstig op zoek naar alternatief voor kievitseieren

De (foto: zozitdat.nl)
Of de eerstgevonden muizen ook aan burgemeesters worden aangeboden is nog onduidelijk (foto: zozitdat.nl)

De Bond van Friese Vogelwachters (BFVW) roept zijn leden op om dit voorjaar massaal de weilanden in te trekken om muizen te zoeken. Het muizenzoekseizoen zou in maart kunnen plaatshebben, ter vervanging van het eierrapen. Dat heeft voorzitter Rendert Algra zojuist kenbaar gemaakt.

“Door het verbod op het rapen van kievitseieren komen onze leden in de problemen. De hele maand maart hebben ze vrijgehouden voor het veldwerk. Welnu, laten we dit enorme overschot aan menskracht koppelen aan de bestrijding van de muizenplaag”, stelt Algra voor.

De BFVW wil daartoe zijn naam wijzigen in Bond van Friese Veldmuizenwachters. Onderzocht moet nog worden of de leden de muizen mogen rapen of met rust moeten laten. Of de eerstgevonden muizen ook aan burgemeesters worden aangeboden is nog onduidelijk.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost 

Of meld je aan als fan