Om hen te wijzen op het belang van hun werk

roos

Duizenden betrokken burgers zullen morgen zittende en kandidaat raadsleden thuis opzoeken om ze een roos aan te bieden. Ze doen dat om de raadsleden te wijzen op het belang van de komende gemeenteraadsverkiezingen en hen te motiveren gebruik te maken van hun democratische rechten.

Het comité Betrokken Burgers Nu (BBN) heeft de actie minutieus voorbereid. “Morgen na winkelsluitingstijd gaan we naar de woningen van de raadsleden. We hebben complete lijsten aangelegd met alle adressen. Voor iedereen hebben we één roos. Een roos is symbool voor liefde en kracht tegelijkertijd. Hij prikkelt en hij bloeit. Dat is ook wat we van raadsleden mogen verwachten”, aldus Tamara Klaassens van BBN.

Het is volgens haar nadrukkelijk niet de bedoeling om de raadsleden ‘in een bepaalde politieke richting te praten’. BBN wil zich neutraal opstellen en verre houden van partijpolitiek. “Maar we zien in verkiezingstijd een afnemende interesse van politici voor hun taken. Vier jaar lang zijn ze thuis en op het gemeentehuis hard aan het werk, maar in campagnetijd zijn ze daar in geen velden of wegen te bekennen. Dossiers liggen onaangeroerd op de bureaus. Belangrijke besluiten worden vooruitgeschoven. Met deze actie willen we raadsleden stimuleren hun verantwoordelijkheden serieus te nemen”, zegt Klaassens.

Blijf op de hoogte!

Facebook: www.facebook.com/DeButenPost

Twitter: @DeButenPost